• Čeština
 • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

ECVET je evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, který má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility. Jedná se o nový evropský nástroj pro zvýšení vzájemné důvěry a mobility v odborném vzdělávání a přípravě. ECVET byl vytvořen členskými státy EU ve spolupráci s Evropskou komisí. Evropským parlamentem a Radou byl schválen roku 2009. Přijetí ECVET v účastnických zemích je dobrovolné.

Záměrem ECVET je umožnit uznání výsledků, kterých dosáhne učící se v průběhu mobility a to vytvořením struktury a jednotného hodnocení mobilit. V mezinárodním kontextu má ECVET za cíl podpořit uznávání výsledků vzdělávání jednotlivce tak, aby se zjednodušila jeho vzdělávací cesta.

ECVET ulehčuje zaměstnavateli pochopit kvalifikaci získanou v zahraničí. Taktéž zvyšuje důvěryhodnost vzdělávání a odborné přípravy tím, že identifikuje a dokumentuje, čeho učící se dosáhnul. ECVET podporuje spolupráci mezi poskytovateli OVP (školami) a podniky. ECVET tedy podporuje i propojení mezi odbornou přípravou a trhem práce.

Jak může pomoci ECVET školám?

 • zjednodušení pracovních stáží
 • jasně definovaný obsah pracovních stáží
 • přístup do sítě spolupracujících škol a podniků podle oborů
 • zvýšení kreditu a atraktivity Vaší školy
 • podpora celoživotního učení
 • zvýšení odborných i jazykových dovedností

Jak může pomoci ECVET zaměstnavatelům?

 • jasně definovaný obsah pracovních stáží
 • přístup do sítě spolupracujících škol a podniků podle oborů
 • možnost spolupráce na obsahu vzdělávacích programů
 • provázanost s Národní soustavou kvalifikací
 • podpora celoživotního učení
 • zvyšování odbornosti pracovníků

Další informace o systému ECVET (jak jej využít v projektu a během stáže) naleznete v záložce Dokumenty.

Additional Info