• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Stáž Obchodní akademie Bratislava v Havířově

Stáž Obchodní akademie Bratislava v Havířově

Začátkem září proběhl již druhý ročník stáží v rámci projektu Obchodní akademie, Račianska z Bratislavy. Stáže se účastnilo opět 10 studentů 4. ročníků. Stáž probíhala ve čtyřech havířovských firmách/institucích; v účetní firmě Account Professional a.s., v administrativě příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, na Magistrátu města Havířova (odbor správy poplatků a odbor životního prostředí) a ve firmě PSV Invest s.r.o.

Více a foto zde: http://www.agamos-erasmus.cz/portfolio-view/projekt-praxou-v-zahranici-k-zvysovaniu-kvality-skoly/