• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Reference

 

 

Zahraničnú stáž absolvovanú v rámci projektu Erasmus+ hodnotím veľmi kladne. Veľmi oceňujem možnosť spoznať nové prostredie, nových ľudí a samozrejme možnosť pozrieť sa a vyskúšať si reálnu prax v podniku. Stáž mi ponúkla nové alternatívy smerovania svojej študijnej a profesijnej budúcnosti. Taktiež sa mi páčila organizácia celej stáže, výber hotela, v ktorom sme boli počas stáže ubytovaní. Vďaka ponuke voľnočasového programu poskytnutého agentúrou Agamos sme si tiež užili svoj voľný čas a spoznali sme mesto Olomouc. Vrelo odporúčam využiť túto možnosť a absolvovať zahraničnú stáž každému študentovi, ktorý má záujem konfrontovať svoje doposiaľ získané vedomosti s praxou, a ktorý chce prežiť veľa nových skúseností.

 

Matúš Moravanský, student Zespołu Szkół Techniczno-Transportowych, Študentská 23, Trnava, Slovakia, http://spsdtt.edupage.org/

Naša škola (Stredná odborná škola technická v Humennom) sa zúčastnila stáže v rámci programu Erasmus+2016 v meste Javorník, vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o..

Prístup jednotlivých členov firmy k žiakom, ale aj k sprevádzajúcim osobám bol na veľmi dobrej úrovni. Všetky požiadavky, ktoré sme na nich mali okamžite plnili k našej spokojnosti. A to isté sa dá poveď aj o firme Agamos, s.r.o., ktorá nám túto stáž sprostredkovala. Priebeh a organizácia stáže preto prebiehala bez akýchkoľvek problémov.

Preto by som chcel aj touto cestou poďakovať za skvelú organizáciu obidvom firmám a v prílohe prikladám články, ktoré sme v rámci diseminácie uverejnili na našej www stránke a zaslali sme ich aj na VÚC Prešov (to je náš samosprávny kraj) a ešte ich dáme zverejniť aj v novinách a v televízii.

 

Robo Juhás, koordynator projektu Erasmus+, Technikum, Humenné, Slovakia, http://www.sosthe.edu.sk/

Dobrý deň,

rada by som zhodnotila doterajší priebeh spolupráce s Vašou firmou ako sprostredkujúcou organizáciou mobility študentov v rámci programu Erasmus+. S Vašim prístupom sme maximálne spokojní, boli ste nám nápomocní vo všetkých etapách realizovaného projektu - od pomoci pri spracovaní žiadosti o projekt, cez zabezpečenie praxe študentov. Akékoľvek drobné problémy, ktoré počas praxe nastali, ste okamžite riešili a vyriešili. Žiaci boli spokojní s ubytovaním i s prístupom zamestnancov v prijímajúcich organizáciách. Veríme, že podobne dopadne aj ďalšia stáž a po doterajších pozitívnych skúsenostiach by sme sa radi spoločne s Vašou organizáciou zapojili do Výzvy pre rok 2017.

Prajeme veľa úspechov v práci, s pozdravom

Ing. Eva Bohušová, Technikum Ekonomiczne, Strečnianska 20, Bratislava, Slovakia, http://sospodnikania.edupage.org

Projekt erazmus pre mňa znamenal úžasne investované 2 týždne. Práca nebola zložitá, prístup firmy k nám bol vynikajúci. Taktiež personál na ubytovni nám vedel vo všetkom vyhovieť a bolo to tam príjemné. Určite by som odporúčal tento dvojtýždňový pobyt každému.

Tomáš Török, student Technikum, Humenné, Slovakia,