• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Reference

 

 

Průběh stáže hodnotím velice kladně. Naši žáci měli jedinečnou příležitost se seznámit s unikátní technologií výroby kovových obalů, kterou se zabývá jen několik specializovaných firem. Oceňuji přístup slečny Vaňkové z firmy Agamos, která dokázala velmi pružně reagovat a řešit problémy vznikající v průběhu organizace celé akce. Velmi oceňuji profesionální přístup a všestrannou pomoc pana Jozefa Dojčáka, který nám zásadním způsobem pomáhal zvládat všechny úkoly spojené s absolvováním této stáže. Oceňuji rovněž skvělý přístup a vstřícnost celého vedení firmy Silgan, která pro nás byla reprezentována osobou pana Mlčúcha. Měli jsme možnost spolupracovat na jednotlivých pracovištích se skutečnými odborníky, kteří naše žáky velmi ochotně seznámili s jednotlivými fázemi výrobní technologie tohoto velmi specifického oboru. Díky profesionálnímu přístupu a dobré organizaci práce těchto pracovníků získali naši žáci v poměrně krátkém čase nové poznatky, dovednosti, zkušenosti a pracovní návyky. Tyto poznatky žáci prezentují v nových výukových materiálech, které si na základě získaných informací vytvořili. Samozřejmě i tato akce je získáváním zkušeností a i zde jsou záležitosti, které se dají doladit a zlepšit. Určitě by bylo vhodné ještě před realizací stáže konzultovat s firmou tvorbu konkrétních jednotek. Bylo by vhodnější ubytování ve větší blízkosti výrobního závodu. Vzdálenost místa ubytování a místa výkonu stáže byla vlastně jediným zásadnějším nedostatkem, protože ubytování, strava a zázemí přilehlého sportovního areálu bylo opravdu na vysoké úrovni. Naše volnočasové aktivity byly skvěle pokryty širokou nabídkou jak kulturního, tak i a sportovního vyžití.
Celkový dojem a přínos této stáže hodnotíme jako velmi dobrý

Mgr. Radek Hrubý
Střední škola polygrafická, Olomouc

Mgr. Radek Hrubý, Střední škola polygrafická, Olomouc
http://polygraficka.cz/

Dovoľte, aby som  vyjadrila  poďakovanie firme Agamos, s. r. o., Palackého  3925/23, Prostějov  za sprostredkovanie zahraničnej praxe študentov študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, Holíč. Zároveň ďakujem i zamestnancom pracovísk, ktorí sa venovali študentom pri vykonávaní administratívnych a účtovníckych prác  vo firmách Account Professional, a. s., Zelená 1387/14, Horní Suchá a  PSV Invest, s. r. o., Zelená 1387/14, Horní Suchá. Osobitné ďakujem patrí pani majiteľke Stáje u Luka, Chotěbuz, Hane Poledníkovej, ktorá sa  počas praxe celé dni venovala študentom nielen po stránke odbornej, ale dokonca im sama pripravovala jedlo a prepravovala ich spolu s manželom automobilom.

Verím, že spolupráca našej školy s firmou Agamos, s. r. o., bude pokračovať i v budúcnosti.

[Ing. Elena Bocková, učitelka a doprovodná osoba na stáži, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč., http://sosholic.edupage.sk/

So službami agentúry Agamos sme boli maximálne spokojní, skvelý výber spolupracujúcej tlačiarne Finidr, v Českom Těšíne v dňoch 11.10. - 24.10. 2015. Počas týchto dní sa naši mladí polygrafi veľa naučili a prešli veľkou školou počas praxe v tejto super tlačiarni.

Ešte raz  veľká vďaka, AGAMOS!"

 

Jozef Dojčák, Majster Odborného výcviku, doprovodná osoba na stáži, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč., http://sosholic.edupage.sk/

V októbri roku 2015 sme sa vydali pracovnú stáž do mesta Havířov. Firma Agamos mala prehľad o poskytovaní sociálnych služieb na území Českej republiky. Našim študentom a pedagogickému pracovníkovi sprostredkovali Zariadenie pre seniorov Havířov v dvoch strediskách Helios a Luna.

Konštatujeme, že uvedené zariadenie, odborný personál a samotní klienti poskytli neoceniteľné skúsenosti pre budúcu profesionálnu prácu študentov v sociálnej oblasti. Agamos vybral zariadenie na vysokej úrovni. Firma Agamos po celý čas a v priebehu stáže bola v kontakte. V prípade nutnosti okamžite reagovala na naše na naše potreby.

Ceníme si, že mala zmapované možnosti pozitívneho využitia voľného času pre mládež. Veľmi nám uľahčilo trávenie voľných chvíľ počas stáže.

Ďakujeme

[Budúci odborní pracovníci v sociálnej práci, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč.], http://sosholic.edupage.sk/