• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Reference

 

 

Průběh stáže hodnotím velice kladně. Naši žáci měli jedinečnou příležitost se seznámit s unikátní technologií výroby kovových obalů, kterou se zabývá jen několik specializovaných firem. Oceňuji přístup slečny Vaňkové z firmy Agamos, která dokázala velmi pružně reagovat a řešit problémy vznikající v průběhu organizace celé akce. Velmi oceňuji profesionální přístup a všestrannou pomoc pana Jozefa Dojčáka, který nám zásadním způsobem pomáhal zvládat všechny úkoly spojené s absolvováním této stáže. Oceňuji rovněž skvělý přístup a vstřícnost celého vedení firmy Silgan, která pro nás byla reprezentována osobou pana Mlčúcha. Měli jsme možnost spolupracovat na jednotlivých pracovištích se skutečnými odborníky, kteří naše žáky velmi ochotně seznámili s jednotlivými fázemi výrobní technologie tohoto velmi specifického oboru. Díky profesionálnímu přístupu a dobré organizaci práce těchto pracovníků získali naši žáci v poměrně krátkém čase nové poznatky, dovednosti, zkušenosti a pracovní návyky. Tyto poznatky žáci prezentují v nových výukových materiálech, které si na základě získaných informací vytvořili. Samozřejmě i tato akce je získáváním zkušeností a i zde jsou záležitosti, které se dají doladit a zlepšit. Určitě by bylo vhodné ještě před realizací stáže konzultovat s firmou tvorbu konkrétních jednotek. Bylo by vhodnější ubytování ve větší blízkosti výrobního závodu. Vzdálenost místa ubytování a místa výkonu stáže byla vlastně jediným zásadnějším nedostatkem, protože ubytování, strava a zázemí přilehlého sportovního areálu bylo opravdu na vysoké úrovni. Naše volnočasové aktivity byly skvěle pokryty širokou nabídkou jak kulturního, tak i a sportovního vyžití.
Celkový dojem a přínos této stáže hodnotíme jako velmi dobrý

Mgr. Radek Hrubý
Střední škola polygrafická, Olomouc

Mgr. Radek Hrubý, Střední škola polygrafická, Olomouc
http://polygraficka.cz/

Dovoľte, aby som  vyjadrila  poďakovanie firme Agamos, s. r. o., Palackého  3925/23, Prostějov  za sprostredkovanie zahraničnej praxe študentov študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, Holíč. Zároveň ďakujem i zamestnancom pracovísk, ktorí sa venovali študentom pri vykonávaní administratívnych a účtovníckych prác  vo firmách Account Professional, a. s., Zelená 1387/14, Horní Suchá a  PSV Invest, s. r. o., Zelená 1387/14, Horní Suchá. Osobitné ďakujem patrí pani majiteľke Stáje u Luka, Chotěbuz, Hane Poledníkovej, ktorá sa  počas praxe celé dni venovala študentom nielen po stránke odbornej, ale dokonca im sama pripravovala jedlo a prepravovala ich spolu s manželom automobilom.

Verím, že spolupráca našej školy s firmou Agamos, s. r. o., bude pokračovať i v budúcnosti.

Ing. Elena Bocková, nauczycielka oraz osoba towarzysząca na stażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Jozefa Čabelki, Holíč, Slovakia, http://sosholic.edupage.sk/

So službami agentúry Agamos sme boli maximálne spokojní, skvelý výber spolupracujúcej tlačiarne Finidr, v Českom Těšíne v dňoch 11.10. - 24.10. 2015. Počas týchto dní sa naši mladí polygrafi veľa naučili a prešli veľkou školou počas praxe v tejto super tlačiarni.

Ešte raz  veľká vďaka, AGAMOS!"

 

Jozef Dojčák, kierownik szkolenia praktycznego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Jozefa Čabelki, Holíč, Slovakia., http://sosholic.edupage.sk/

V októbri roku 2015 sme sa vydali pracovnú stáž do mesta Havířov. Firma Agamos mala prehľad o poskytovaní sociálnych služieb na území Českej republiky. Našim študentom a pedagogickému pracovníkovi sprostredkovali Zariadenie pre seniorov Havířov v dvoch strediskách Helios a Luna.

Konštatujeme, že uvedené zariadenie, odborný personál a samotní klienti poskytli neoceniteľné skúsenosti pre budúcu profesionálnu prácu študentov v sociálnej oblasti. Agamos vybral zariadenie na vysokej úrovni. Firma Agamos po celý čas a v priebehu stáže bola v kontakte. V prípade nutnosti okamžite reagovala na naše na naše potreby.

Ceníme si, že mala zmapované možnosti pozitívneho využitia voľného času pre mládež. Veľmi nám uľahčilo trávenie voľných chvíľ počas stáže.

Ďakujeme

Przyszli profesjonaliści w sferze socjalnej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Jozefa Čabelki, Slovakia., http://sosholic.edupage.sk/