• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Skalická nemocnica začala písať svoju históriu v roku 1941, keď bol položený základný kameň nemocnice. Skutočná nemocničná liečba sa však začala o tri roky neskôr počas vojny, keď bola bombardovaná Bratislava. Svojím zameraním sa radí FNsP Skalica, a. s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou poskytovaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná na základe odporúčania všeobecného lekára. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná liečebno-preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a ústavná pohotovostná služba. Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratóriá, pracovisko rádiológie a iné) poskytujú široké spektrum diagnostických, liečebných úkonov a disponujú moderným prístrojovým vybavením. Komplexnosť služieb je zaistená poskytovaním súvisiacich služieb, akými sú dopravná zdravotná služba, pobyt na lôžku, strava alebo pobyt sprievodcu.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky.
Svoje diagnostické služby poskytuje nemocnica i lekárom súkromných ambulancií, či ako platené služby na vlastnú žiadosť klienta.
Vyvíjané aktivity nemocnice smerujú k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice, limitov legislatívy a poisťovní. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia.

Náplň odborné stáže:
- ošetřování
- asistence
- administrativa a zdravotnická dokumentace
- odborná stáž bude realizovaná na odděleních: chirurgie, ortopedie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologicko-porodnické oddělení, pediatrie, neonatologie, neurologie, oddělení klinické biochemie a hematologie, nemocniční lékárna, patologicko-anatomické oddělení, radiologie, centrální operační sály, sádrovna.

skalica nemocnice

skalica nemocnice2

skalica3