• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Stáž

Zprostředkování stáže dle Vašich požadavků, odpovídající studovanému oboru.

Výhodou stáže v České nebo Slovenské republice je nepochybně to, že mezi námi není jazyková bariéra. Studenti si sice neprocvičí cizí jazyk, ale na druhou stranu je pak praxe účinnější po stránce odborné. Studenti se mohou plně zapojit do práce a nejsou svazování tím, že nerozumí nadřízeným nebo pracovnímu zadání.

Partnerskou síť podniků pro výkon stáží  tvoří přibližně 30 podniků v České Republice a na Slovensku. Tuto síť neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme. Bližší informace o podnicích v ČR naleznete zde a podnicích v SR zde.

Většina stáží probíhá v Moravskoslezském a Olomouckém kraji (ČR) nebo Trnavském a Bratislavském kraji (SR). Stáže jsou koncipovány převážně pro 10-15 studentů na dobu 14 dnů (10 pracovních dnů), vše je ale možno individuálně přizpůsobit.

Program stáže tvořme dohromady se školou a podnikem. Pokud máte konkrétní požadavky na obsah náplně stáže, můžete předložit návrh, např. co studenti umí a co si potřebují v praxi procvičit
Vámi navrhnuté náplně stáží konzultujeme přímo v podnicích pro výkon stáží tak, aby vyhovovaly maximálně Vám i danému podniku.