• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Podpora

Nabízíme Vám pomoc s vypracováním projektové žádosti. Žadatelem o grant je vždy škola. Obvykle se školami konzultujeme jednotlivé části žádosti, snažíme se žádost sestavit tak, aby byla co nejvyšší šance na schválení projektu. Za pomoc se sepsáním žádosti nepožadujeme žádné poplatky (pokud žádost nebude schválena, neriskujete žádné výdaje).
Projekt může být jednoletý nebo dvouletý (můžete si naplánovat jednu stáž anebo klidně více stáží rozložených do dvou let). V rámci jednoho projektu je možné vyslat studenty zároveň do více zemí (můžete poslat např. 10 studentů do ČR a dalších 10 studentů do Německa).
Žádost se odevzdává jednou ročně, vždy v únoru nebo březnu. Je tedy nutné měsíc až dva před termínem odevzdání žádosti začít s přípravou projektu. Výsledky výběru podpořených projektů jsou známy za dva až tři měsíce, tedy v květnu.