• Čeština
  • Polski

+420 774 411 338

info@agamos-erasmus.cz

Česká republika
Horní Suchá, 735 35
Zelená 1387/14
Program
Erasmus
Program
Erasmus
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě i v oblasti sportu a mládeže. Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání a také přípravy pro budoucí povolání.
Nabízíme
Vám
Nabízíme
Vám
Nabízíme zprostředkování odborné stáže pro studenty středních odborných, vyšších odborných škol a učilišť v rámci programu Erasmus+. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a další potřebné dokumentace, zajistíme pracovní místa na stážích, koordinátora, ubytování a stravu.
Podniky
pro výkon stáží
Podniky
pro výkon stáží
V naší nabídce naleznete námi ověřené podniky pro výkon stáží, které jsou řazeny dle kategorií. Mimo tyto podniky jsme také schopni zajistit stáž ,,na míru“, to znamená, že Vám zprostředkujeme stáž v podniku, který si vyberete, i když jej v naši nabídce prozatím nemáme.

Nabízíme

Vítejte v programu Erasmus+

  • Podpora

    Nabízíme Vám pomoc s vypracováním projektové žádosti. Žadatelem o grant je vždy škola. Obvykle se školami konzultujeme jednotlivé části žádosti,…

  • Stáž

    Zprostředkování stáže dle Vašich požadavků, odpovídající studovanému oboru. Výhodou stáže v České nebo Slovenské republice je nepochybně to, že mezi námi…

  • Realizace

    Zajištění koordinátora stáže, ubytování a stravy v průběhu stáže. V místě stáže je vždy přítomen náš koordinátor, který je vždy k dispozici v případě…

Jak jsou stáže financovány

Vaše organizace předloží projekt Národní agentuře v rámci projektu Erasmus (SAAIC). Pokud je projekt schválen, veškeré projektové náklady pokrývá grant, včetně naší odměny, tj. ze strany Vaší školy není nutné žádné spolufinancování.

Aktuality
2016

Mohlo by Vás
zajímat

ECVET je evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, který má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility.